Na vsebino
EN

018-167/2019 Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Številka: 018-167/2019-6
Datum sprejema: 11. 10. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, Sama Červeka in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEM«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskovškova cesta 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 10. 2019

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEM«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5. 9. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko a. prvega odstavka 46. člena ZJN-3.

Naročnik je dne 26. 8. 2019 sprejel Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, s katero je vse ponudbe, oddane v predmetnem postopku, zavrnil. Iz obrazložitve navedene odločitve izhaja, da je naročnik pri ponovnem pregledu dokumentacije in postopka ugotovil, da razpisna dokumentacija v več delih, ki se nanašajo na ponudbeni predračun, ni bila jasna in nedvoumna, zato jo je bilo mogoče razumeti in razlagati na več načinov, česar naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb ni upošteval oziroma je lastna navodila spregledal.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 9. 2019. Vlagatelj je zatrjeval, da je naročnikov razlog za zavrnitev vseh ponudb navidezen, odločitev pa nezakonita.

Naročnik je z Odločitvijo o zahtevku za revizijo z dne 19. 9. 2019 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, zavrnil pa tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov. Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 24. 9. 2019. Naročnik je dne 25. 9. 2019 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil Umik zahtevka za revizijo z dne 4. 10. 2019, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 8. 10. 2019. V njem vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo z dne 5. 9. 2019, ki ga je vložil v postopku oddaje javnega naročila »Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEM« in zahteva vračilo polovice vplačane takse v višini 500,00 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 11. 10. 2019

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
- S&T SLOVENIJA, informacijske rešitve in storitve, d.d., Leskovškova cesta 6, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran