Na vsebino
EN

018-162/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Številka: 018-162/2019-4
Datum sprejema: 19. 9. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata ter Tadeje Pušnar in dr. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »izdelavo predloga štirih master planov za turistične makro destinacije za obdobje 2020–2030« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 19. 9. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »izdelavo predloga štirih master planov za turistične makro destinacije za obdobje 2020–2030« (objava 4. 6. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003730/2019-B01, in 5. 6. 2019 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2019/S 107-261292) se ustavi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 4. 6. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003730/2019-B01, in 5. 6. 2019 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2019/S 107-261292) zoper odločitev, da se javno naročilo ne odda (dokument »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb in zaključku postopka brez oddaje naročila« št. 430-6/2019-11 z dne 29. 7. 2019) vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 8. 2019, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 430-6/2019-14 z dne 29. 8. 2019.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-6/2019-15 z dne 13. 9. 2019 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 9. 2019 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo polovice plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »izdelavo predloga štirih master planov za turistične makro destinacije za obdobje 2020–2030« (objava 4. 6. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003730/2019-B01, in 5. 6. 2019 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2019/S 107-261292) ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 19. 9. 2019

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran