Na vsebino
EN

018-080/2019 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Številka: 018-080/2019-6
Datum sprejema: 18. 6. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Sama Červeka in dr. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Razvoj digitaliziranih celovitih storitev naročnika skozi informacijski sistem in spletne aplikacije, potrebne za digitalizacijo produktov in izboljšanje organizacije dela«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RENDERSPACE D.O.O., agencija za interaktivne storitve, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa SVIT SVETINA – ODVETNIK, Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 6. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Razvoj digitaliziranih celovitih storitev naročnika skozi informacijski sistem in spletne aplikacije, potrebne za digitalizacijo produktov in izboljšanje organizacije dela«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 24. 5. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Razvoj digitaliziranih celovitih storitev naročnika skozi informacijski sistem in spletne aplikacije, potrebne za digitalizacijo produktov in izboljšanje organizacije dela«. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29. 4. 2019 pod številko objave JN002714/2019-W01. Dne 15. 5. 2019 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 4301-2/2019/15, s katero je javno naročilo oddal ponudniku Abelium d.o.o., raziskave in razvoj, Kajuhova ulica 90, 1000 Ljubljana. Odločitev je bila dne 17. 5. 2019 objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN002714/2019-ODL01. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 24. 5. 2019 vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil s Sklepom, št. 4301-2/2019/23 z dne 4. 6. 2019. Sklep je bil vlagatelju vročen dne 5. 6. 2019.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 6. 2019 Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo in predlagal ustavitev revizijskega postopka. Hkrati je zahteval tudi povračilo polovico plačane takse. Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 11. 6. 2019.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 18. 6. 2019


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
- SVIT SVETINA – ODVETNIK, Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana,
- Abelium d.o.o., raziskave in razvoj, Kajuhova ulica 90, 1000 Ljubljana,
- ETOS Solutions, napredni sistemi vodenja stavb, d.o.o., Ingličeva ulica 15, 1211 Ljubljana – Šmartno,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran