Na vsebino
EN

018-068/2019 Premogovnik Velenje, d.o.o.

Številka: 018-068/2019-7
Datum sprejema: 24. 5. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar in Nine Velkavrh kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »KOMPLET SESTAV ROTORJA DROBILNIKA UG91«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KEBO INŽENIRING, projektiranje in proizvodnja transportnih in drobilnih naprav, d.o.o., Cesta Tončke Čeč 93, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 5. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »KOMPLET SESTAV ROTORJA DROBILNIKA UG91«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 18. 4. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »KOMPLET SESTAV ROTORJA DROBILNIKA UG91«. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 26. 2. 2019 pod številko objave JN001075/2019-W01. Dne 9. 4. 2019 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. NP-0128-2019, s katero je javno naročilo oddal ponudniku SALUS d.o.o., Ob Meži 11, 2392 Mežica. Odločitev je bila dne 12. 4. 2019 objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN001075/2019-ODL01. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 18. 4. 2019 vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil z Odločitvijo o zahtevku za revizijo, št. NP-0128-2019/16 z dne 11. 5. 2019. Slednja odločitev je bila vlagatelju vročena dne 16. 5. 2019.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 5. 2019 Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo in da zahteva povračilo polovico plačane takse. Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 23. 5. 2019.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 24. 5. 2019


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,
- KEBO INŽENIRING, projektiranje in proizvodnja transportnih in drobilnih naprav, d.o.o., Cesta Tončke Čeč 93, 1420 Trbovlje,
- SALUS d.o.o., Ob Meži 11, 2392 Mežica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Vložiti:
- v spis zade

Natisni stran