Na vsebino
EN

018-185/2018 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Številka: 018-185/2018-4
Datum sprejema: 6. 11. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »okoljsko manj obremenjujočo prenovo prostorov prijavno-odjavne službe ZRSZ« (sklop 2) in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Atrium – Novi interieri, d. o. o., Kolodvorska ulica 28, Ljutomer (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 6. 11. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »okoljsko manj obremenjujočo prenovo prostorov prijavno-odjavne službe ZRSZ« (sklop 2) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 11. 9. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006269/2018-B01) z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila« št. 4301-3/2018-27 z dne 4. 10. 2018 ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 2 izbral ponudbo ponudnika Atlas oprema, d. o. o., Samova ulica 12 a, Ljubljana. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 10. 2018, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 4301-3/2018-36 z dne 24. 10. 2018.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4301-3/2018-37 z dne 29. 10. 2018 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 10. 2018 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »okoljsko manj obremenjujočo prenovo prostorov prijavno-odjavne službe ZRSZ« (sklop 2) ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 6. 11. 2018

Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana,
- Atrium – Novi interieri, d. o. o., Kolodvorska ulica 28, 9240 Ljutomer,
- Atlas oprema, d. o. o., Samova ulica 12 a, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran