Na vsebino
EN

018-107/2018 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-107/2018-6
Datum sprejema: 6. 7. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »RTG aparat (nakup in vzdrževanje)«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba GH Holding d.o.o., Letališka cesta 27, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 7. 2018

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »RTG aparat (nakup in vzdrževanje)«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 30. 5. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 5. 2018, pod številko objave JN 003060/2018-W01.

Zoper razpisno dokumentacijo je vlagatelj dne 30. 5. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Navedel je, da mu tehnične zahteve (iz točk A2, A5, B9, B10, B13, C2, D1, F2, F3 in F4 obrazca Obr-T1 - Tehnična dokumentacija za RTG aparat) nedopustno onemogočajo oddajo ponudbe z enakovrednim oziroma celo boljšim aparatom.

Naročnik je s sklepom št. IP 1233/2018, z dne 12. 6. 2018, zahtevek za revizijo zavrnil (in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov), z dopisom, z dne 12. 6. 2018, pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 4. 7. 2018 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo in Zahtevek za vračilo takse«. V navedeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse v višini 1.000,00 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 6. 7. 2018
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj,
- Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran