Na vsebino
EN

018-014/2018 Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.

Številka: 018-014/2018-5
Datum sprejema: 17. 1. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in Tadeje Pušnar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »zamenjavo sistema kontrole pristopa« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Četrta pot, d. o. o., Planina 3, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d. o. o., Zgornji Brnik 130 a, Brnik - Aerodrom (v nadaljevanju: naročnik), 17. 1. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila za »zamenjavo sistema kontrole pristopa« se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 6. 10. 2017 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008683/2017-W01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. ODL-JN-2017-B6-SASO/10/PL z dne 21. 12. 2017 ponudnika obvestil, da je razveljavil prvotno sprejeto odločitev o oddaji naročila in da je sprejel novo odločitev o oddaji naročila, skladno s katero izbere ponudbo ponudnika Pan elektronik, d. o. o., Gorenjska cesta 39, Naklo. Zoper slednjo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 1. 2018, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. SKL-REV1-JN-2017-B6-SASO/10/PL z dne 11. 1. 2018.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. IC-SN/360 z dne 15. 1. 2018 posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 1. 2018 sporočil, da umika zahtevek za revizijo in da zahteva povračilo polovico plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »zamenjavo sistema kontrole pristopa« ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 17. 1. 2018

Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d. o. o., Zgornji Brnik 130 a, 4210 Brnik - Aerodrom,
- Četrta pot, d. o. o., Planina 3, 4000 Kranj,
- Pan elektronik, d. o. o., Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran