Na vsebino
EN

018-262/2017 DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Številka: 018-262/2017-5
Datum sprejema: 21. 12. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Strokovna pomoč na področju izvajanja celovitih inženirskih storitev«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana, IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana in Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana, ki jih zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.12.2017


odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Strokovna pomoč na področju izvajanja celovitih inženirskih storitev«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 28.11.2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28.04.2017, pod št. objave JN004592/2017-B01.

Naročnik je dne 15.11.2017 sprejel Odločitev št. 351-1/17-SNR-163, s katero je odločil, da bo okvirni sporazum sklenil s ponudnikom Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Dimičeva ulica 12, Ljubljana, ki je oddal dopustno ponudbo. Navedel je tudi, da je vlagateljeva ponudba nedopustna, zato z njim ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 28.11.2017 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je zatrjeval, da izpodbijana odločitev ni ustrezno obrazložena in da je njegova ponudba dopustna.

Naročnik je s sklepom št. 351-1/17-SNR-58-OR, z dne 11.12.2017, zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom, z dne 19.12.2017, pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo«, z dne 19.12.2017. V navedeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse v višini 500,00 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 21.12.2017


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana,
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana,
- Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Dimičeva ulica 12, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran