Na vsebino
EN

018-116/2017 Dars, d.d.

Številka: 018-116/2017-5
Datum sprejema: 3. 7. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija kontrolerjev linijskega požarnega sistema v predorih Kastelec in Dekani«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga skupaj vložili družba GM PROJEKT, d.o.o., Slomškova ulica 25, Grosuplje in družba Iskra, d.d., Stegne 21, Ljubljana, ki ju oba po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.7.2017

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Sanacija kontrolerjev linijskega požarnega sistema v predorih Kastelec in Dekani«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 6.6.2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 27.4.2017, pod št. objave JN004507/2017, in v Uradnem listu EU dne 28.4.2017, pod št. objave 2017/S 083-160231.

Vlagatelj je z vlogo z 6.6.2017 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikove zahteve, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 22.6.2017 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom z dne 22.6.2017 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik revizijskega zahtevka in zahteva za povračilo polovice plačane takse« z dne 29.6.2017. V izpostavljeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo z dne 6.6.2017 in zahteva vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 3.7.2017


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran