Na vsebino
EN

018-058/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-058/2017-7
Datum sprejema: 14. 4. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba SVTK del v okviru projekta Modernizacija Kočevske proge – 3. faza«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe GH Holding, d.d., Letališka cesta 27, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.4.2017

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izvedba SVTK del v okviru projekta Modernizacija Kočevske proge – 3. faza«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 13.2.2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 4.11.2016, pod št. objave JN007011/2016, in v Uradnem listu EU dne 5.11.2016, pod št. objave 2016/S 214-389331.

Zoper naročnikove zahteve, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je vlagatelj z vlogo z dne 13.2.2017 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik dne 22.1.2017 deloma zavrnil in deloma zavrgel.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 6.3.2017 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 8.3.2017 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik se je z vlogo z dne 14.3.2017 opredelil do navedb vlagatelja, z vlogo z dne 31.3.2017 pa je predložil še dodatno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je z vlogo »Umik zahtevka za revizijo (opr. št. 018-058/2017)« z dne 11.4.2017 sporočil, da umika zahtevek za revizijo ki ga je vložil z vlogo z dne 13.2.2017, in Državni revizijski komisiji predlagal, da ustavi predmetni revizijski postopek.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 14.4.2017Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- GH Holding d.d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Iskra d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
- Siemens AG Österreich, Siemenstrasse 90, A-1210 Wien,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran