Na vsebino
EN

018-166/2016 Zdravstveni dom Koper

Številka: 018-166/2016-7
Datum sprejema: 12. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v zvezi z oddajo javnega naročila »Čiščenje prostorov ZD Koper za obdobje 5 let s prevzemom delavk« in predlogom naročnika ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, Dellavallejeva ulica 3, Koper (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe, dne 12. 9. 2016

odločila:

Postopek odločanja o predlogu naročnika za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila »Čiščenje prostorov ZD Koper za obdobje 5 let s prevzemom delavk«, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 2. 9. 2016 podal predlog za izdajo sklepa o dovolitvi sklenitve pogodbe kljub vloženemu zahtevku. Naročnik je z vlogo z dne 9. 9. 2016 podal umik navedenega predloga.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe.

Ker je naročnik v obravnavanem primeru predlog za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o predlogu, je Državna revizijska komisija, na podlagi 20. člena ZPVPJN, postopek odločanja o predlogu ustavila, saj za njegovo odločanje niso več izpolnjeni pogoji.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 12. 9. 2016

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper - Capodistria
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran