Na vsebino
EN

018-158/2016 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-158/2016-6
Datum sprejema: 29. 8. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dopolnitev opreme za reanimacijo - ponovitev« v sklopu 3 »Monitor 1« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RAM 2, d.o.o., Bratislavska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 8. 2016

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dopolnitev opreme za reanimacijo - ponovitev« v sklopu 3 »Monitor 1«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 2. 8. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17. 6. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 20. 6. 2016, pod št. objave JN002831/2016-W01.

Naročnik je dne 22. 7. 2016 sprejel in dne 26. 7. 2016 na portalu javnih naročil pod št. objave JN002831/2016-ODL01 objavil »ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA«, št. 270-2/2016-24, iz katere med drugim izhaja, da je predmetno naročilo v sklopu 3 »Monitor 1« oddal ponudniku AMS MEDING d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54A, Dramlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 2. 8. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3, v katerem je naročniku očital oddajo javnega naročila ponudniku, katerega ponudbo je naročnik napačno označil kot dopustno, v celoti ustrezno razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Vlagatelj je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve in povrnitev plačane takse za zahtevek za revizijo.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo po elektronski pošti z dne 5. 8. 2016.

Naročnik je dne 18. 8. 2016 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z vlogo z dne 22. 8. 2016 pa Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Dne 24. 8. 2016 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 22. 8. 2016, s katero je ta svoj zahtevek za revizijo umaknil in zahteval povračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 29. 8. 2016

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RAM 2, d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljan
- SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
- AMS MEDING d.o.o., Trnovec pri Dramljah 54A, 3222 Dramlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran