Na vsebino
EN

018-018/2016 Eles, d.o.o.

Številka: 018-018/2016-5
Datum sprejema: 15. 2. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja prve faze tehnološkega središča ELES Beričevo« v sklopu 1 »Gradbeno obrtniška in instalacijska dela«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CGP-CP, d.o.o., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Eles, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.2.2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izgradnja prve faze tehnološkega središča ELES Beričevo« v sklopu 1 »Gradbeno obrtniška in instalacijska dela«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 13.1.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, katerega je naročnik razdelil na dva sklopa, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21.4.2015, pod št. objave JN2494/2015, in v Uradnem listu EU dne 23.4.2015, pod št. objave 2015/S 079-140286.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 28.12.2015 predmetno javno naročilo v sklopu 1 oddal v izvedbo skupini ponudnikov Riko, d.o.o., Bizjanova ulica 2, Ljubljana in GP Krk, d.d., Stjepana Radića 31, Krk, Hrvaška (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 13.1.2016 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 1.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22.1.2016 opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 3.2.2016 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 5.2.2016 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11.2.2015 s strani vlagatelja prejela vlogo, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 13.1.2016. Vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 15.2.2016
Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Riko, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- GP Krk, d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, Hrvaška
- Eles, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran