Na vsebino
EN

018-150/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-150/2015-4
Datum sprejema: 21. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Mateje Škabar kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Razvoj aplikacije za urejanje in uporabo Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe SRC d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška Družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, 1001 Ljubljana, p.p. 4372 (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. 8. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Razvoj aplikacije za urejanje in uporabo Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 16. 7. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek za oddajo javnega naročila »Razvoj aplikacije za urejanje in uporabo Registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)«. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo dne 8. 4. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN2201/2015.

Iz Odločitve o oddaji naročila št. 4300-2/2015/42 z dne 3. 7. 2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo oddal ponudniku Noema Cooperating, podjetje za informacijski inženiring d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila z vlogo z dne 16. 7. 2015 vložil zahtevek za revizijo in ga z vlogo z dne 22. 7. 2015 dopolnil.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 4. 8. 2015 zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 8. 2015, ki jo je Državna revizijska komisija prejela istega dne, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povračilo polovico plačane takse.

Naročnik je z dopisom z dne 13. 8. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev umik zahtevka za revizijo, po pozivu pa je naročnik Državni revizijski komisiji dne 19. 8. 2015 v odločanje odstopil del dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 21. 8. 2015


Predsednica senata:
Nina Velkavrh,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška Družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, 1001 Ljubljana, p.p. 4372,
- Noema Cooperating podjetje za informacijski inženiring d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
- Optilab d.o.o. informacijske tehnologije in poslovne storitve, Župančičeva ulica 8, 5270 Ajdovščina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije.


Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran