Na vsebino
EN

018-154/2015 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-154/2015-7
Datum sprejema: 21. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »SKS Vodniki, obesni in spojni pribor«, v sklopu 2 »Sklop B: Obesni pribor za SKS vodnike do 1 KV«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Mini Tehno, d.o.o., Slatenik 9b, Jakobski Dol (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.8.2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »SKS Vodniki, obesni in spojni pribor«, v sklopu 2 »Sklop B: Obesni pribor za SKS vodnike do 1 KV«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 3.8.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, katerega je naročnik razdelil na tri sklope, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28.4.2015, pod št. objave JN2672/2015. Naročnik je dne 21.7.2015 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, iz katerega je razvidno, da je predmetno javno naročilo v sklopu 2 »Sklop B: Obesni pribor za SKS vodnike do 1 KV« dodelil ponudniku J-Rupert, d.o.o., Litostrojska cesta 40a, Ljubljana.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu 2 je vlagatelj z vlogo z dne 3.8.2015 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik nezakonito izločil njegovo ponudbo iz postopka oddaje naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 14.8.2015 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 14.8.2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20.8.2015 s strani vlagatelja prejela vlogo, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 3.8.2015. Vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 21.8.2015
predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mini Tehno, d.o.o., Slatenik 9b, 2222 Jakobski Dol,
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- J-Rupert, d.o.o., Litostrojska cesta 40a, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- finančni službi, tu
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran