Na vsebino
EN

018-052/2015 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-052/2015-5
Datum sprejema: 19. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup laparoskopa z dodatno opremo«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik OLYMPUS SLOVENIJA, trgovina in storitve, d. o. o., Hudourniška pot 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 3. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Nakup laparoskopa z dodatno opremo«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 2. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Nakup laparoskopa z dodatno opremo«, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 10. 11. 2014 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV4902/2014. Dne 27. 1. 2015 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, iz katerega je razvidno, da je naročilo dodelil ponudniku KARL STORZ ENDOSKOPIJA, d. o. o., Verovškova ulica 60A, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) in da je ponudbo vlagatelja izločil kot nepopolno, ker je ugotovil, da je vlagatelj ponudil opremo, ki ne ustreza tehničnim zahtevam.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 11. 2. 2015, vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti kot nepopolne, da mu je bila kršena pravica do vpogleda v ponudbeno dokumentacijo in da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno, ker naj ne bi izpolnjevala vseh tehničnih zahtev.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19. 2. 2015 opredelil do revizijskih navedb.

Naročnik je s sklepom z dne 11. 3. 2015 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 13. 3. 2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 18. 3. 2015 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 12. 3. 2015), v kateri jo ta obvešča, da v celoti umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 11. 2. 2015.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 19. 3. 2015predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- OLYMPUS SLOVENIJA, trgovina in storitve, d. o. o., Hudourniška pot 2, 1000 Ljubljana
- KARL STORZ ENDOSKOPIJA, d. o. o., Verovškova ulica 60A, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran