Na vsebino
EN

018-040/2015 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-040/2015-5
Datum sprejema: 24. 2. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Kardiokirurški medicinski potrošni material«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SIND, Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) 24. 2. 2015

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Kardiokirurški medicinski potrošni material«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30. 1. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Kardiokirurški medicinski potrošni material« po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Naročnik je predmetni postopek objavil 21. 8. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN8585/2014, in 23. 8. 2014 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2014/S 161-288584.

Naročnik je 5. 12. 2014 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidna naročnikova odločitev, s katerimi ponudniki in za katero blago bo sklenil okvirni sporazum.

Po prejemu dodatne obrazložitve Obvestila o oddaji javnega naročila je vlagatelj 30. 1. 2015 vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija naročnikovo Obvestilo o oddaji javnega naročila za blago s šifro 912001 (drenažni sistem) in 912002 (set za avtotransfuzijo za vračanje krvi iz drenaže). Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je 17. 2. 2015 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je 23. 2. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je 23. 2. 2015 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo in zahtevek za povračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 24. 2. 2015


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, 1000 Ljubljana
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
- BORMIA d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica
- Impakta Medikal, d.o.o., Leskoškova 9 E, 1000 Ljubljana
- Mark Medical, d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 SežanaVložiti:
- finančni službi, tu
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran