Na vsebino
EN

018-032/2015 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-032/2015-4
Datum sprejema: 11. 2. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Števci za merjenje električne energije in koncentratorji«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Eltima, d.o.o., Pod brezami 3, Komenda, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman, d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.2.2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Števci za merjenje električne energije in koncentratorji«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 21.1.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, objavil na Portalu javnih naročil dne 8.12.2014, pod št. objave JN11402/2014, in v Uradnem listu EU dne 11.12.2014, pod št. objave 2014/S 239-421315.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21.1.2015 (pred potekom roka za oddajo ponudb) vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja zoper vsebino razpisne dokumentacije.

Naročnik je s sklepom z dne 2.2.2015 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z dopisom z dne 5.2.2015 je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10.2.2015 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 6.2.2015), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 11.2.2015predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Leben, Miklič, Rozman, d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana,
- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran