Na vsebino
EN

018-010/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-010/2015-4
Datum sprejema: 22. 1. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »MORS 108/2014-ODP-pnevmatike«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Bartog, d. o. o., Obrtniška 1, Trebnje, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. 1. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »MORS 108/2014-ODP-pnevmatike«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 18. 12. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 16. 7. 2014 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN7661/2014, dne 17. 7. 2014 pa še v Uradnem listu Evropske Unije, pod številko objave 2014/S 135-242245. Dne 21. 11. 2014 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 108/2014-ODP nakup pnevmatik«, iz katerega je razvidno, da je naročilo v posameznih sklopih dodelil ponudnikoma Petrol, d. d., Dunajska cesta 50, Ljubljana in Trans Felix, d. o. o., Lesno brdo 17, Vrhnika. Iz odločitve o oddaji javnega naročila je tudi razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 18. 12. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je navajal, da je naročnik njegovo ponudbo napačno ocenil kot nepopolno, zaradi česar je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 12. 1. 2015 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 13. 1. 2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 19. 1. 2015 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 16. 1. 2015), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 18. 12. 2014. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 21. 1. 2015predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova 12, p. p. 4372, 1001 Ljubljana
- Petrol, d. d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana
- Trans Felix, d. o. o., Lesno brdo 17, 1360 Vrhnika
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran