Na vsebino
EN

018-232/2014 Elektro Primorska, d.d.

Številka: 018-232/2014-7
Datum sprejema: 1. 10. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo storitev mobilne in fiksne telefonije za obdobje štirih let«, na podlagi zahtevka za revizijo skupnih ponudnikov MEGA M, informacijske tehnologije, d. o. o., Šaleška cesta 2A, Velenje, in Debitel telekomunikacije, d. d., Železna cesta 18, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Razdevšek, d. o. o., Dalmatinova ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 1. 10. 2014

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Javno naročilo storitev mobilne in fiksne telefonije za obdobje štirih let«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 21. 8. 2014, se ustavi.


Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi, dne 30. 10. 2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN13908/2013, dne 2. 11. 2013 pa še v Uradnem listu Evropske Unije, pod številko objave 2013/S 213-371328. Dne 8. 7. 2014 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, Ljubljana.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 21. 8. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik napačno ocenil njegovo ponudbo oz. da bi mu moral pri ocenjevanju dodeliti višje število točk, zaradi česar zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 16. 9. 2014 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30. 9. 2014 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 29. 9. 2014), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 21. 8. 2014. Istega dne je Državna revizijska komisija prejela tudi vlagateljevo vlogo z dne 29. 9. 2014, s katero ta zahteva vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 1. 10. 2014predsednica senata
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
- Odvetniška pisarna Razdevšek, d. o. o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
- Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran