Na vsebino
EN

018-051/2014 Javni holding Ljubljana

Številka: 018-051/2014-5
Datum sprejema: 26. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup pisarniškega materiala«, v sklopu št. 2 »Kartuše in tonerji« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje pooblaščenega naročnika Javni holding Ljubljana, Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.2.2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup pisarniškega materiala«, v sklopu št. 2 »Kartuše in tonerji«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 27.1.2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila št. JHL-32/13 »Nakup pisarniškega materiala«, ki je bilo dne 4.11.2013 (JN13951/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil spremenjeno z objavami dne 21.11.2013 (JN14789/2013), dne 22.11.2013 (JN14868/2013 in JN14911/2013), dne 29.11.2013 (JN15175/2013), dne 3.12.2013 (JN15295/2013), dne 6.12.2013 (JN15477/2013), dne 10.12.2013 (JN15587/2013) in dne 16.12.2013 (JN15834/2013). Obvestilo o naročilu je bilo dne 7.11.2013 (2013/S 216-375527) objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije in naknadno spremenjeno z objavami dne 26.11.2013 (2013/S 229-397347), dne 27.11.2013 (2013/S 230-398902 in 2013/S 230-398906), dne 3.12.2013 (2013/S 234-405514), dne 5.12.2013 (2013/S 236-409512), dne 10.12.2013 (2013/S 239-414984), dne 12.12.2013 (2013/S 241-418654) in dne 18.12.2013 (2013/S 245-426022).

Iz Obvestila o oddaji naročila št. 14-1000-I-037482/2014 z dne 13.1.2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik v sklopu št. 2 »Kartuše in tonerji« predmetnega javnega naročila sprejel odločitev in oddal javno naročilo ponudniku Topsolutions d.o.o., Tbilisijska 57b, Ljubljana.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila za sklop št. 2 »Kartuše in tonerji« vložil zahtevek za revizijo dne 27.1.2014, ki je predmet revizijskega postopka.

Naročnik je dne 14.2.2014 sprejel Sklep št. 14-1000-I-038596/2014, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov vlagatelju zavrnil. V sklepu je naročnik hkrati ugodil zahtevi izbranega ponudnika, da se mu povrnejo stroški, ki so mu nastali v predrevizijskem postopku.

Naročnik je dne 21.2.2014 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo vlagatelja »Umik zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila« z dne 18.2.2014 in dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je dne 21.2.2014 Državni revizijski komisiji posredoval vlogo »Umik zahtevka za revizijo in zahteva za vračilo takse« z dne 19.2.2014, v kateri navaja, da je na naročnika dne 18.2.2014 že naslovil umik zahtevka za revizijo, zato Državno revizijsko komisijo obvešča, da je zahtevek za revizijo umaknil in da postopka ne želi nadaljevati, zato je upravičen do povračila polovice plačane takse.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 26.2.2014


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javni holding Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
- Topsolutions d.o.o., Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana
- DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana
- Pavlin d.o.o., Grič 9, 1000 Ljubljana
- Biroprodaja d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota
- EXTRA LUX d.o.o., Središka 21, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran