Na vsebino
EN

018-033/2014 Občina Hoče - Slivnica

Številka: 018-033/2014-4
Datum sprejema: 5. 2. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Mateje Škabar in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA – ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE CČN MARIBOR, OBČINA HOČE SLIVNICA« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Štajerski inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče (v nadaljevanju: naročnik), 5. 2. 2014

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU MARIBORA – ŠIRŠE PRISPEVNO OBMOČJE CČN MARIBOR, OBČINA HOČE SLIVNICA« se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 30. 10. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13896/2013, in 2. 11. 2013 v Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S213-370636) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-6/2013-044 z dne 30. 12. 2013 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.

Zoper odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 10. 1. 2014.

Naročnik je s sklepom št. 430-6/2013-064 z dne 29. 1. 2014 zavrnil zahtevek za revizijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-6/2013-067 z dne 4. 2. 2014 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Istega dne je naročnik kot prilogo dopisu št. 430-6/2013-069 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo z dne 3. 2. 2014, s katero je vlagatelj sporočil, da umika zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena oz. prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.V Ljubljani, 5. 2. 2014

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče,
- Štajerski inženiring d.o.o., Hočka cesta 31h, 2311 Hoče,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran