Na vsebino
EN

018-400/2013 Občina Slovenska Bistrica

Številka: 018-400/2013-3
Datum sprejema: 6. 12. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »izgradnjo vodovodnega sistema na območju Občine Slovenska Bistrica« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Ahac, d. o. o., Stopče 31, Grobelno (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Dušan Kecman, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), 6. 12. 2013

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »izgradnjo vodovodnega sistema na območju Občine Slovenska Bistrica« (sklop 1) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 18. 6. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN7462/2013, in 20. 6. 2013 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 118-200725) z dokumentom »Odločitev o izločitvi vseh ponudb« št. 354-55/2009-288-1036 z dne 18. 9. 2013 ponudnike za sklopa 1 in 2 obvestil, da je v teh sklopih izločil vse ponudbe.

Zoper odločitev za sklopa 1 in 2 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 7. 10. 2013.

Naročnik je s sklepom št. 354-55/2009-310-1036 z dne 20. 11. 2013 zavrnil zahtevek za revizijo zoper odločitev za sklop 1, zoper odločitev za sklop 2 pa mu je ugodil in razveljavil svojo odločitev.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 354-55/2009-312-1036 z dne 27. 11. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 354-55/2009-315-1036 z dne 5. 12. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo z dne 4. 12. 2013, s katero je vlagatelj sporočil, da umika zahtevek za revizijo zoper odločitev za sklop 1, zoper odločitev za sklop 2 pa ugotavlja, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo zoper odločitev za sklop 1 prejela umik zahtevka za revizijo zoper odločitev za sklop 1, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »izgradnjo vodovodnega sistema na območju Občine Slovenska Bistrica« (sklop 1) ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 6. 12. 2013

Predsednica senata
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Natisni stran