Na vsebino
EN

018-284/2013 Občina Pesnica

Številka: 018-284/2013-4
Datum sprejema: 2. 9. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija in adaptacija večnamenskega kulturno turističnega podjetniškega centra Pesnica", na podlagi zahtevka za revizijo Knuplež d.o.o., Zgornja Velka 136A, Zgornja Velka, ki ga zastopajo Odvetniki Vesna Gorjup Zupančič, Franci Košar, Jure Ivančič, Tarek Naji in Jasna Vračko, Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju: naročnik) dne 2. 9. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija in adaptacija večnamenskega kulturno turističnega podjetniškega centra Pesnica", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30. 7. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja "Rekonstrukcija in adaptacija večnamenskega kulturno turističnega podjetniškega centra Pesnica". Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 7.6.2013, pod številko objave JN7006/2013.

Naročnik je s sklepom o izboru št. 956-5/2012 z dne 9.7.2013 kot najugodnejšega ponudnika izbral VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 30. 7. 2013 zoper sklep o izboru št. 956-5/2012 z dne 9.7.2013 vložil zahtevek za revizijo.

Izbrani ponudnik se je na vloženi zahtevek za revizijo odzval z Izjasnitvijo o navedbah vlagatelja revizijskega zahtevka " družbe Knuplež d.o.o. z dne 5.8.2013.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 9.7.2013 zavrnil s sklepom št. 956-5/2012 z dne 6.8.2013.

Naročnik je z dopisom št. 956-5/2012 z dne 7.8.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je 13.8.2013 od vlagatelja prejela Opredelitev glede navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 6.8.2013.

Državna revizijska komisija je 29. 8. 2013 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo z dne 30.7.2013 v tem postopku javnega naročanja.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 2. 9. 2013


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Odvetniki Vesna Gorjup Zupančič, Franci Košar, Jure Ivančič, Tarek Naji in Jasna Vračko, Ulica Škofa Maksimiljana Držečnika 11, 2000 Maribor
" Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru
" VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana
Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran