Na vsebino
EN

018-264/2013 Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Številka: 018-264/2013-4
Datum sprejema: 30. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "anestezijski aparat" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RAM 2, d. o. o., Bratislavska cesta 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, Postojna (v nadaljevanju: naročnik), 30. 7. 2013

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "anestezijski aparat" se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 15. 5. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5728/2013) z dokumentom "Odločitev o dodelitvi naročila" z dne 2. 7. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Dräger Slovenija, d. o. o., Nadgoriška cesta 19, Ljubljana - Črnuče.

Zoper odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 11. 7. 2013, ki ga je naročnik s sklepom št. 78/2013-OP z dne 23. 7. 2013 zavrnil.

Naročnik je kot priloge dopisoma št. 79/2013-OP z dne 23. 7. 2013 in 79/2013-OP z dne 26. 7. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 26. 7. 2013 sporočil, da umika zahtevek za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "anestezijski aparat" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 30. 7. 2013

Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna,
" RAM 2, d. o. o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana,
" Dräger Slovenija, d. o. o., Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana " Črnuče,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran