Na vsebino
EN

018-265/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo

Številka: 018-265/2013-3
Datum sprejema: 30. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje objektov ministrstva", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Varnost Maribor varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja, d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopajo odvetniki Vesna Gorjup Zupančič in ostali, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 11, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 30. 7. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje objektov ministrstva", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5. 7. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Sklep o začetku postopka št. 4301-60/2013/1 je sprejel dne 23. 4. 2013,

Naročnik je dne 20. 6. 2013 izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 4301-60/2013/39, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku FIT varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 6. 2013 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo. Naročnik je ogled ponudbene dokumentacije organiziral dne 20. 6. 2013 in vpogled dokumentiral z zapisnikom št. 4301-60/2013/40.

Vlagatelj je 5. 7. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10. 7. 2013 opredelil do navedb vlagatelja.

Naročnik je s sklepom z dne 23. 7. 2013, št. 4301-60/2013/50, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z vlogo z dne 24. 7. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 7. 2013, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 29. 7. 2013, zahtevek za revizijo umaknil.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 30. 7. 2013
predsednica senata
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- odvetniki Vesna Gorjup Zupančič in ostali, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 11, 2000 Maribor,
- FIT varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
- Sintal, d.d., Litostrojska c. 38, 1000 Ljubljana,
- Group 4 Securicor, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti v spis zadeve, tu !

Natisni stran