Na vsebino
EN

018-219/2013 Mestna občina Kranj

Številka: 018-219/2013-6
Datum sprejema: 19. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Boruta Smrdela in mag. Nataše Jeršič kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj", začetem na podlagi vloženega zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Strabag gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana in STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija, ki ju zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 19. 7. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 7. 6. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30. 4. 2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN5128/2013, objavil javno naročilo "Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj", s popravki pod objavama JN5445/2013 z dne 10. 5. 2013 in št. JN6803/2013 z dne 4. 6. 2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Vlagatelj je zoper objavljeno razpisno dokumentacijo z vlogo z dne 7. 6. 2013 vložil revizijski zahtevek.

Naročnik je dne 18. 6. 2013 sprejel odločitev št. 430-4/2012-12-42/07, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 24. 6. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 21. 6. 2013 opredelil do naročnikovih navedb iz sklepa o zavrnitvi revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku dne 18. 7. 2013 prejela vlagateljev umik vloženega zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 19. 7. 2013
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana,
- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran