Na vsebino
EN

018-236/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo

Številka: 018-236/2013-4
Datum sprejema: 15. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KOLEKTOR KOLING, d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 15. 7. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 6. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 13. 11. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN12222/2012. Dne 24. 5. 2013 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila", iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku VG5, d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 11. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nepopolna, vlagateljeva ponudba pa izbrana kot najugodnejša.

Naročnik je dne 28. 6. 2013 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in z dopisom z dne 2. 7. 2013 odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je Državno revizijsko komisijo z vlogo z dne 9. 7. 2013 obvestil, da umika zahtevek za revizijo z dne 11. 6. 2013.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 15. 7. 2013
predsednica senata
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- VG5, d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran