Na vsebino
EN

018-169/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje

Številka: 018-169/2013-4
Datum sprejema: 27. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataši Jeršič, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila male vrednosti "Analiza in izdelava funkcionalnih in tehničnih specifikacij za uvedbo e " dokumentov", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 27. 5. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Analiza in izdelava funkcionalnih in tehničnih specifikacij za uvedbo e " dokumentov", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 29. 4. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti "Analiza in izdelava funkcionalnih in tehničnih specifikacij za uvedbo e " dokumentov" 17. 4. 2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj 29. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom z dne 13. 5. 2013 zavrnil kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je 27. 5. 2013 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo v postopku za zadevno javno naročilo male vrednosti.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 27. 5. 2013


mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" IPMIT d.o.o., Kotnikova 30, Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana
" SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu

Natisni stran