Na vsebino
EN

018-161/2013 Dars, d.d.

Številka: 018-161/2013-6
Datum sprejema: 21. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PZI AC odseka Draženci " MMP Gruškovje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila Elea iC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana in PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ju zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 21. 5. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije PZI AC odseka Draženci " MMP Gruškovje", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 22. 4. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 3. 2013 na Portalu javnih naročil dne, pod št. objave JN2786/2013 objavil javno naročilo "Izdelava projektne dokumentacije PZI AC odseka Draženci " MMP Gruškovje", s popravki razpisne dokumentacije JN3606/2013 z dne 29. 3. 2013, JN4183/2013 z dne 12. 4. 2013 in JN4342/2013 z dne 16. 4. 2013. Obvestilo je bilo objavljeno dne 13. 3. 2013 tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. 2013/S 51-083807.

Vlagatelj je 23. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Z vlogo z dne 9. 5. 2013 je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil.

Naročnik je z vlogo z dne 14. 5. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predrevizijskem postopku in vlagateljev umik zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je naročnika in Državno revizijsko komisijo z vlogo z dne 17. 5. 2013 obvestil, da je že 9. 5. 2013 pri naročniku umaknil revizijski zahtevek.

Državna revizijska komisija na podlagi prejete dokumentacije naročnika ugotavlja, da je naročnik že sprejel odločitev o zahtevku za revizijo ( "Sklep uprave o vloženi reviziji" št. 000002/2013 z dne 7. 5. 2013), in sicer tako, da je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov predrevizijskega postopka.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, 21. 5. 2013
Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.

Natisni stran