Na vsebino
EN

018-114/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-114/2013-2
Datum sprejema: 9. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Obvoznica Škofja Loka – II. in III. etapa«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska 20, Kranj, v skupnem nastopu s ponudnikoma OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 660-02 Brno – STRED, Češka republika in Iskra sistemi d.d., Stegne 21, Ljubljana, ki jih po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 4. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Obvoznica Škofja Loka " II. in III. etapa", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 3. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Obvoznica Škofja Loka " II. in III. etapa", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 22. 8. 2012, pod št. objave JN9073/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 25. 8. 2012, pod št. objave 2012/S 163-271154, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja (vloženega z vlogo z dne 11. 3. 2013), zoper odločitev naročnika o zaključku postopka brez oddaje naročila (št. 43001-69/2012/100 z dne 1. 3. 2013).

Naročnik je zahtevek za revizijo zavrnil s sklepom (št. 43001-69/2012/126 z dne 21. 3. 2013), ki ga je vlagatelj prejel dne 25. 3. 2013, nato pa je dne 27. 3. 2013 (pisno in po elektronski pošti) prejel umik zahtevka za revizijo (vloga, datirana dne 28. 3. 2013).
ZPVPJN v drugem odstavku 18. člena določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo zavrnil, umik zahtevka za revizijo v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji, v tretjem odstavku 18. člena pa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 9. 4. 2013


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.d., Slovenčeva ulica 97, Ljubljana
- SŽ " železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana
- Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana
- JRS d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana
- CVP inženiring, gradbeništvo in storitve d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran