Na vsebino
EN

018-044/2013 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-044/2013-5
Datum sprejema: 18. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Nataše Jeršič, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Nakup fitnes opreme", začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MISMO d.o.o., Breznikova 17, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.2.2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Nakup fitnes opreme", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 29.1.2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Nakup fitnes opreme", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 27.12.2012, pod št. NMV3205/2012, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja, vloženega z vlogo z dne 29.1.2013.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, izdanim dne 5.2.2013, pod št. 4001-3/2012, zavrnil.

Naročnik je z vlogo z dne 11.2.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.
Vlagatelj je z vlogo z dne 13.2.2013, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 14.2.2013, podal umik zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.
V Ljubljani, dne 18.2.2013

mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- MISMO d.o.o., Breznikova 17, Domžale,
- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana,
- Sokol Group d.o.o., Koprska 72, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Arhiv- tu.

Natisni stran