Na vsebino
EN

018-042/2013 Univerzitetni klinični center LJubljana

Številka: 018-042/2013-3
Datum sprejema: 20. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Nakup in preventivno vzdrževanje endoskopske opreme - sklop 14: set za težko intubacijo, sklop 17: nevroendoskopska oprema za endonazalne operacije in transkranialno endoskopijo 1 KPL in sklop 11: videomediastinoskop", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja OLYMPUS SLOVENIJA, trgovina in storitve, d.o.o., Baznikova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 20. 2. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Nakup in preventivno vzdrževanje endoskopske opreme " sklop 14: set za težko intubacijo, sklop 17: nevroendoskopska oprema za endonazalne operacije in transkranialno endoskopijo 1 KPL in sklop 11: videomediastinoskop", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 17. 1. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 12. 11. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN12193/2012.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 1. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev celotne razpisne dokumentacije oz. delno razveljavitev ali spremembo razpisne dokumentacije. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik razpisno dokumentacijo pripravil tako, da diskriminira ponudnike oz. favorizira opremo proizvajalca Karl Storz.

Naročnik je dne 6. 2. 2013 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in z dopisom z dne 7. 2. 2013 odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 15. 2. 2013 prejela vlogo z dne 14. 2. 2013, s katero je naročnik odstopil obvestilo o umiku zahtevka za revizijo. V vlogi z dne 12. 2. 2012 vlagatelj navaja, da v celoti umika svoj zahtevek za revizijo z dne 17. 1. 2013, ki ga je vložil zoper razpisno dokumentacijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 20. 2. 2013
predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana
- OLYMPUS SLOVENIJA, trgovina in storitve, d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran