Na vsebino
EN

018-041/2013 Občina Pivka

Številka: 018-041/2013-4
Datum sprejema: 14. 2. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Pivka ter oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Vodovodni sistem Postojna - Pivka in vodovod Buje " I. faza in vodovod Kal, sklop 2 " Kanalizacija in vodovod aglomeracije Pivka", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Kolektor koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Lukman d.o.o., Trg osvobodilne fronte 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 2. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Pivka ter oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Vodovodni sistem Postojna " Pivka in vodovod Buje " I. faza in vodovod Kal, sklop 2 " Kanalizacija in vodovod aglomeracije Pivka", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 14. 1. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Pivka ter oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Vodovodni sistem Postojna " Pivka in vodovod Buje " I. faza in vodovod Kal, sklop 2 " Kanalizacija in vodovod aglomeracije Pivka", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 6. 9. 2012, pod št. objave JN9597/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 11. 9. 2012, pod št. objave 2012/S 174-287286, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja zoper odločitev o oddaji naročila.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom z dne 1. 2. 2013, št. 351-68/2012-25, ter nato zahtevek za revizijo z dokumentacijo dne 7. 2. 2013 odstopil Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 2. 2013 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 14. 2. 2013


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka
- Odvetniška družba Lukman d.o.o., Trg osvobodilne fronte 14, Ljubljana
- Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97, Ljubljana
- Jadran d.d. Sežana, Partizanska cesta 75, Sežana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran