Na vsebino
EN

018-031/2013 Univerza v Mariboru

Številka: 018-31/2013-4
Datum sprejema: 31. 1. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Oprema za potrebe pedagoškega procesa katedre za ginekologijo in porodništvo ter katedre za interno medicino", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KARL STORZ Endoskopija d.o.o., Verovškova ulica 60a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Miha Žinkovič, Partizanska cesta 32, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 31. 1. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Oprema za potrebe pedagoškega procesa katedre za ginekologijo in porodništvo ter katedre za interno medicino", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 11. 1. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila "Oprema za potrebe pedagoškega procesa katedre za ginekologijo in porodništvo ter katedre za interno medicino" z vlogo z dne 11. 1. 2013 zoper določbe razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je dne 21. 1. 2013 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in 29. 1. 2013 odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30. 1. 2013 prejela vlagateljev predlog za umik zahtevka za revizijo. V predlogu vlagatelj navaja, da je prejel naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo in da se ne strinja z začetkom revizijskega postopka, zato podaja predlog za umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 31. 1. 2013Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik Miha Žinkovič, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor,
- Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran