Na vsebino
EN

018-369/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-369/2012-4
Datum sprejema: 3. 12. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Strateški podatki na področju zdravstva " PESS 09/2012", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MAIS Informacijski sistemi, d.d., Zgornje Gameljne 20, Ljubljana - Šmartno (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 3. 12. 2012

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Strateški podatki na področju zdravstva " PESS 09/2012", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 18. 10. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 3. 7. 2012 začel postopek oddaje predmetnega javnega naročila, ki ga izvaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z dokumentom z dne 26. 9. 2012 je naročnik vlagatelja obvestil o izločitvi njegove ponudbe kot nepopolne, in sicer zato, ker naj bi imel na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, neplačane davčne obveznosti.

Zoper odločitev o izločitvi ponudbe je vlagatelj z vlogo z dne 18. 10. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnikova ugotovitev napačna in da na dan 3. 8. 2012 ni imel zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev.

Naročnik je dne 5. 11. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in z dopisom z dne 12. 11. 2012 odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 27. 11. 2012 prejela vlogo z dne 26. 11. 2012, s katero je naročnik odstopil obvestilo o odstopu od zahtevka za revizijo. V obvestilu z dne 20. 11. 2012 vlagatelj navaja, da odstopa od zahtevka za revizijo z dne 18. 10. 2012, ki ga je vložil zoper odločitev o izločitvi ponudbe.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 3. 12. 2012
predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
- MAIS Informacijski sistemi, d.d., Zgornje Gameljne 20, 1211 Ljubljana - Šmartno
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran