Na vsebino
EN

018-361/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

Številka: 018-361/2012-3
Datum sprejema: 12. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Sonji Drozdek Šinko, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Revizija PGD preložitev ceste G2-108/1182 Ribče-Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji od km 8.740 do km 10.140", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj BPN " Biro za projektiranje v nizkogradnji, d.o.o., Mlinska ulica 32, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12. 11. 2012

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Revizija PGD preložitev ceste G2-108/1182 Ribče-Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji od km 8.740 do km 10.140", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 12. 10. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu male vrednosti dne 14. 9. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV2269/2012. Dne 3. 10. 2012 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43002-352, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika DEGAR, d.o.o., Zofke Kvedrove ulica 18, Ljubljana.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 12. 10. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti kot nepopolne.

Naročnik je dne 23. 10. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Z dopisom z dne 29. 10. 2012 je naročnik odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 8. 11. 2012 prejela vlogo z dne 5. 11. 2012, v kateri vlagatelj navaja, da odstopa od nadaljnjih postopkov ugovorov in pritožb za revizijo javnega naročila št. NMV2269/2012.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 12. 11. 2012

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- BPN " Biro za projektiranje v nizkogradnji, d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor
- DEGAR, d.o.o., Zofke Kvedrove ulica 18, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran