Na vsebino
EN

018-341/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Številka: 018-341/2012-6
Datum sprejema: 8. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kapsch CarrierCom AG, Am Europlatz 5, Dunaj, Avstrija, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 8. 11. 2012

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 15. 10. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 2. 8. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN8421/2012, dne 8. 8. 2012 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2012/S 150-251143.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 10. 2012 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je bila razpisna dokumentacija obsežno spremenjena šest dni pred potekom roka za prejem ponudb. Po mnenju vlagatelja so spremembe, ki se nanašajo na 3. člen pogodbe oz. na prenos avtorskih pravic, tako obsežne, da ni več mogoče govoriti o transparentnosti, ponudniki pa v zvezi z njimi nimajo več časa postavljati vprašanj. Vlagatelj predlaga razveljavitev vseh dosedanjih naročnikovih ravnanj ter ponovitev postopka, v katerem bo dokumentacija dostopna tudi v angleškem jeziku, rok za predložitev ponudb pa bo dovolj dolg.

Naročnik je dne 17. 10. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 26. 10. 2012 prejela vlogo z dne 25. 10. 2012, v kateri vlagatelj navaja, da na podlagi 18. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo, ki ga je vložil dne 15. 10. 2012, v celoti umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 8. 11. 2012
predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran