Na vsebino
EN

018-266/2012 Alpetour, Potovalna agencija, d.d. Kranj

Številka: 018-266/2012-12
Datum sprejema: 23. 10. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Maje Bilbija in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, o vlogi z dne 15. 10. 2012, poimenovani "STROŠKOVNIK", ki jo je v navezavi na postopek odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "JN 2012/08 - Barve, laki in drug ličarski material" (v sklopu številka 1 " barve, laki) naročnika ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), vložil vlagatelj CARSYSTEM, d. o. o., Savska loka 20B, Kranj, katerega zastopa odvetnik Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva ulica 3, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), dne 23. 10. 2012

odločila:

Vlagateljeva vloga z dne 15. 10. 2012, poimenovana "STROŠKOVNIK", se zavrže.

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je dne 17. 10. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 15. 10. 2012, poimenovano "STROŠKOVNIK" (v nadaljevanju: vloga z dne 15. 10. 2012). V omenjeni vlogi vlagatelj opredeljeno navaja stroške, za katere v navezavi na postopek odločanja o zakonitosti naročnikovega postopka oddaje javnega naročila "JN 2012/08 - Barve, laki in drug ličarski material" (v sklopu številka 1 " barve, laki) zahteva povračilo.

Iz petega odstavka 70. člena ZPVPJN izhaja, da vlagatelj lahko povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, zahteva v petih delovnih dneh od vložitve zahtevka za revizijo, povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v revizijskem postopku, pa do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Vlagatelj mora v svoji zahtevi za povračilo stroškov opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svoji vlogi z dne 15. 10. 2012 sicer opredeljeno navedel stroške (za katere zahteva povračilo), vendar pa je omenjeno vlogo na pošto oddal dne 16. 10. 2012, to je po poteku petih delovnih dni od vložitve zahtevka za revizijo in po sprejemu odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je namreč o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 31. 8. 2012 odločila s svojim sklepom številka 018-266/2012-8, sprejetim dne 11. 10. 2012 in istega dne tudi odposlanim vlagatelju.

Vlagateljevo vlogo z dne 15. 10. 2012 je po vsebini razumeti tako, da vlagatelj v njej zahteva povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku postopka oddaje naročnikovega javnega naročila "JN 2012/08 - Barve, laki in drug ličarski material" (v sklopu številka 1 " barve, laki), vendar pa vlagatelj v njej povrnitev omenjenih stroškov zahteva po poteku petih delovnih dni od vložitve zahtevka za revizijo in po odločitvi Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, kar pomeni (ob upoštevanju petega odstavka 70. člena ZPVPJN), da je vlogo vložil prepozno. V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo z dne 15. 10. 2012, poimenovano "STROŠKOVNIK", na podlagi petega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 23. 10. 2012


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
" odvetnik Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva ulica 3, 4000 Kranj
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv - tu

Natisni stran