Na vsebino
EN

018-244/2012 Občina Lovrenc na Pohorju

Številka: 018-244/2012-6
Datum sprejema: 27. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija JP Činžat - Zg. Ruta - Pušnik - 1. faza", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo, d.o.o., Kosarjeva ulica 4, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper kršitve naročnika Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 8. 2012

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija JP Činžat - Zg. Ruta - Pušnik - 1. faza", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 1. 8. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija JP Činžat - Zg. Ruta - Pušnik - 1. faza".

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 8. 2012 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je zahtevek za revizijo, s sklepom, izdanim dne 13. 8. 2012, pod št. JN 1/2012-revizija, zavrnil ter z vlogo z dne 21. 8. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Vlagatelj je pri naročniku z vlogo z dne 24. 8. 2012 podal umik zahtevka za revizijo, katerega je naročnik istega dne odstopil Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 27. 8. 2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju
- Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo, d.o.o., Kosarjeva ulica 4, Maribor
- Asfalti Ptuj, d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj
- Slemenšek, d.o.o., Dobja vas 190a, Ravne na Koroškem
- Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49a, Ptuj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran