Na vsebino
EN

018-192/2012 Dars, d.d.

Številka: 018-192/2012-13
Datum sprejema: 22. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", v zvezi s predlogom naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo vlagatelja CVP Inženiring d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), dovoli sklenitev pogodbe, dne 22. 8. 2012

odločila:

Postopek odločanja o predlogu naročnika za izdajo sklepa, da se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku javnega naročanja naročila "Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0659 Gabrk - Divača od km 2,270 do km 2,878 ter na A1/0660 Divača - Kozina od km 0,000 do km 6,420 in izgradnja kabelske kanalizacije ter TK omrežja", katerega obvestilo o javnem naročilu je objavil na portalu javnih naročil, dne 23. 3. 2012, pod št. objave JN3230/2012, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja, ki je bil vložen z vlogo z dne 6. 6. 2012.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 8. 8. 2012 podal predlog za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Naročnik je z vlogo z dne 21. 8. 2012 podal umik navedenega predloga.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 20. člena ZPVPJN ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe.

Ker je naročnik v obravnavanem primeru predlog za izdajo sklepa, s katerim se, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, dovoli sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o predlogu, je Državna revizijska komisija, na podlagi 20. člena ZPVPJN, postopek odločanja o predlogu ustavila, saj za njegovo odločanje niso več izpolnjeni pogoji.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 8. 2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran