Na vsebino
EN

018-234/2012 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-234/2012-3
Datum sprejema: 7. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Nakup operacijskega materiala", v sklopu 33: "Op rjuhe kardiovaskularne", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Pro-Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 8. 2012

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Nakup operacijskega materiala", v sklopu 33: "Op rjuhe kardiovaskularne", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 18. 7. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Nakup operacijskega materiala", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 14. 11. 2011, pod št. objave JN13039/2011 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 17. 11. 2011, pod št. objave 2011/S 221-359380, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja zoper odločitev naročnika, da v sklopu 33: "Op rjuhe kardiovaskularne" ne izbere nobenega ponudnika.

Naročnik je zahtevek za revizijo z odločitvijo, izdano dne 31. 7. 2012, zavrnil ter nato z vlogo z dne 1. 8. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2. 8. 2012 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 7. 8. 2012


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Pro-Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, Ljubljana
- Iris, d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran