Na vsebino
EN

018-220/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-220/2012-4
Datum sprejema: 3. 8. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "obnovo objektov odvodnjavanja na območju 2 (GO)" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 3. 8. 2012

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "obnovo objektov odvodnjavanja na območju 2 (GO)" se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 9. 5. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV1086/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43002-788/2011/15 (800) z dne 20. 6. 2012 sodelujoča ponudnika obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Euroinvest gradnje, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 5, Nova Gorica.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 6. 2012, ki ga je naročnik s sklepom št. 43002-788/2011/19 z dne 19. 7. 2012 zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43002-788/2011/20 z dne 19. 7. 2012 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 7. 2012 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo "Umik zahtevka za revizijo" z dne 1. 8. 2012 sporočil, da umika zahtevek za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija prejela umik zahtevka za revizijo, še preden je sprejela odločitev o zahtevku za revizijo iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za "obnovo objektov odvodnjavanja na območju 2 (GO)" ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 3. 8. 2012

Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Euroinvest gradnje, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica,
- v arhiv, tu.

Natisni stran