Na vsebino
EN
22. 4. 2021

Državna revizijska komisija na 3. občni seji sprejela načelno pravno mnenje glede obstoja aktivne legitimacije

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju Državna revizijska komisija) na podlagi četrtega odstavka 65.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.) in petega odstavka 11. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2012 s sprem.) na svoji spletni strani objavlja načelno pravno mnenje o vprašanju, ki je pomembno za enotno uporabo zakonov in prakso Državne revizijske komisije, in je bilo sprejeto dne 21. 4. 2021, na 3. (korespondenčni) občni seji Državne revizijske komisije v letu 2021. Spremenjeno stališče glede obstoja aktivne legitimacije bo Državna revizijska komisija upoštevala pri svojem delu.

Vprašanji, ki sta bili predmet obravnave občne seje:

- odstop od stališča 2. občne seje v letu 2007,

- sprejem stališča glede obstoja aktivne legitimacije vlagatelja v primeru, ko je naročnik kot edino izmed prejetih ponudb kot dopustno ponudbo štel ponudbo izbranega ponudnika ter sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in oddal javno naročilo izbranemu ponudniku, vlagateljevo ponudbo pa zavrnil na podlagi ugotovitve, da ni dopustna.

Priloga:

Načelno pravno mnenje Državne revizijske komisije

 

Natisni stran