Na vsebino
EN
23. 4. 2024

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja eIUS v zadevi »Razvoj novega IS »Notar na daljavo« v okviru projekta Digitalizacija notarskih storitev«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Razvoj novega IS »Notar na daljavo« v okviru projekta Digitalizacija notarskih storitev«, ki ga izvaja naročnik Ministrstvo za pravosodje, zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja eIUS, d.o.o., Ljubljana.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da odločitve o zavrnitvi vseh ponudb iz razlogov, s katero je naročnik zaključil zadevni postopek javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika, ni sprejela pristojna oseba in da je razlog za zavrnitev vseh ponudb navidezen oz. neobstoječ in da ga je naročnik navedel le z namenom neenakopravne obravnave ponudnikov.

Državna revizijska komisija ni ugotovila zatrjevanih naročnikovih kršitev pri sprejemu odločitve o zavrnitvi vseh ponudb iz razlogov na njegovi strani, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Natisni stran