Na vsebino
EN
15. 2. 2024

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja CGP, d.d., v zadevi »Novogradnja UL VF«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Novogradnja UL VF«, ki ga izvaja naročnik Univerza v Ljubljani, ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja CGP, d.d., Novo mesto. 

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo izpodbijal naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila ponudniku STRABAG, d.o.o., Ljubljana, sprejeto v konkurenčnem postopku s pogajanji.

Konkurenčni postopek s pogajanji je v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) dvofazni postopek, v katerem naročnik v prvi fazi preveri usposobljenost kandidatov za izvedbo javnega naročila in o tem odloči v odločitvi o priznanju sposobnosti, v drugi fazi pa kandidate s priznano sposobnostjo povabi k oddaji ponudb in o izbiri ponudnika odloči v odločitvi o oddaji javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva v navedeni zadevi ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-3, ko v okviru prve faze konkurenčnega postopka s pogajanji ni sprejel odločitve o priznanju sposobnosti, pač pa je o usposobljenosti kandidatov odločil šele v odločitvi o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato ugodila zahtevku za revizijo in posledično postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavila od vključno (prvega) vabila kandidatom na pogajanja dalje.

Natisni stran