Na vsebino
EN
14. 2. 2024

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja eIUS, d.o.o., v zadevi »Razvoj novega IS »Notar na daljavo« v okviru projekta Digitalizacija notarskih storitev«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Razvoj novega IS »Notar na daljavo« v okviru projekta Digitalizacija notarskih storitev«, ki ga izvaja naročnik Ministrstvo za pravosodje, ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja eIUS, d.o.o., Ljubljana.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo izpodbijal naročnikovo odločitev, da javno naročilo odda skupini ponudnikov ŽEJN, d.o.o., Ljubljana, PartIT, d.o.o., Ljubljana, in Zaslon Telecom, d.o.o., Ljubljana – Črnuče (izbrani ponudnik).

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva ugotovila, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ko je štel, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna. Izbrani ponudnik namreč, kljub jasni, natančni in nedvoumni zahtevi naročnika, v ponudbi ni predstavil dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku. 

Natisni stran