Na vsebino
EN
30. 1. 2024

DKOM zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Inobačka v zadevi »Izgradnja kampusa Vrazov trg Medicinska fakulteta UL (KVTI)«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja kampusa Vrazov trg Medicinska fakulteta UL (KVTI)«, ki ga izvaja naročnik Univerza v Ljubljani, Ljubljana, obravnavala zahtevek za revizijo vlagatelja Inobačka, d.o.o., Republika Srbija.

Zadevno javno naročilo je naročnik oddajal po odprtem postopku, v katerem je vse tri prejete ponudbe zavrnil kot nedopustne. Po neuspešno zaključenem odprtem postopku je naročnik začel z izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji, v okviru katerega obvestila o javnem naročilu ni objavil. V ta postopek je naročnik vključil dva ponudnika, katerih ponudbi sta v predhodnem odprtem postopku presegali zagotovljena sredstva. Naročnik vlagatelja, ki je v predhodnem odprtem postopku prav tako sodeloval s predložitvijo ponudbe, ni vključil, ker je ocenil, da vlagatelj v predhodnem odprtem postopku ni izkazal izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in neobstoja izključitvenih razlogov.

V postopku pravnega varstva Državna revizijska komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev pri zaključku, da vlagatelj v predhodnem odprtem postopku ni izkazal izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost. Ker naročnik v konkurenčni postopek s pogajanji, v okviru katerega ne objavi obvestila o javnem naročilu, vključi ponudnike, (1) ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, (2) pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev in (3) so v predhodnem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, Državna revizijska komisija ni ugotovila naročnikovih kršitev določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) pri tem, ko vlagatelja ni vključil v konkurenčni postopek s pogajanji. Državna revizijska komisija je zato vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega. 

Natisni stran