Na vsebino
EN
2. 10. 2023

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja MAKRO 5 GRADNJE v zadevi »COVID19 - Ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor - GOI dela in oprema kuhinje«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »COVID19 - Ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor - GOI dela in oprema kuhinje«, naročnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja MAKRO 5 GRADNJE, d.o.o.

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva v navedeni zadevi ugotovila, da je naročnik neutemeljeno zavrnil vlagateljevo ponudbo kot nedopustno iz razloga, ker je za tehnološko opremo kuhinje ponudil referenčne izdelke (tj. izdelke, kot jih je navedel projektant in so bili navedeni v razpisni dokumentaciji), ki naj ne bi ustrezali vsem zahtevam naročnika. Ugotovljeno je bilo še, da je naročnik vlagatelja obravnaval neenakopravno, saj je po drugi strani javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, ki je prav tako ponudil referenčne izdelke, v nasprotju z vlagateljem pa zanje niti ni predložil zahtevanih dokazil.
 

Natisni stran