Na vsebino
EN
31. 7. 2023

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja ISKRA brodogradilište 1 v zadevi nakupa policijskega patruljnega čolna

DKOM ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja ISKRA brodogradilište 1 v zadevi nakupa policijskega patruljnega čolna

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo policijskega patruljnega čolna, št. 430-1375/2022«, naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, ugodila zahtevku za revizijo vlagatelja ISKRA brodogradilište 1, d.o.o., Republika Hrvaška.

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva v navedeni zadevi ugotovila, da je naročnik referenčni pogoj določil v nasprotju z načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3), posledično pa je neenakopravno obravnaval ponudnike (7. člen ZJN-3) in omejeval konkurenco med ponudniki (5. člen ZJN-3).

Ker je odprava ugotovljenih kršitev mogoča zgolj z razveljavitvijo celotnega postopka oddaje javnega naročila, saj je rok za prejem ponudb že potekel, (edina) prejeta ponudba pa je bila že odprta, in ob upoštevanju dejstva, da naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ter dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je Državna revizijska komisija postopek oddaje javnega naročila razveljavila v celoti.

Natisni stran